Stabiliseringsträning/motorisk kontroll

Stabiliseringsträning är ett sätt för Dig att hitta tillbaka till din naturligt friska hållning. Vid långvarig smärta och dålig hållning minskar gradvis aktiviteten i de djupa stabiliseringsmusklerna. Hjärnan kommer till slut att välja mer ytliga muskler som inte skapar tillräckligt med stabilitet mellan kotorna och öka risken för återkommande nack- och ryggproblem.

Kroppen och hjärnan fungerar enligt "use it or loose it", det vill säga om Du lär dig återträna de djupa stabiliseringsmusklerna och integrera din nygamla kunskap i ditt rörelsemönster, kommer du att få tillbaka en bättre fungerande nacke och rygg och därigenom reducera smärta.

Det är just denna specifika kunskap Du får lära Dig vid stabiliseringsträning/motorisk kontroll. Första steget är att lära Dig att hitta aktiveringen av de djupa musklerna och samtidigt kunna slappna av i de ytliga musklerna. Kontrollen integreras därefter i mer och mer utmanande övningar från det bästa i fysioterapi, motorisk kontroll och funktionell träning.

Resultatet är förutom en förbättrad hållning, ökad styrka, förbättrad balans och förbättrat andningsmönster en rygg och nacke Du kan lita på.

Träningen utförs enskilt eller i grupper på två eller tre personer så att Du kan få den precision och kvalité som Du behöver för att återfå kontrollen på Din kropp och väcka upp de bortglömda stabiliseringsmusklerna."