GDRP i hälso- och sjukvården

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:335, PDL). PDL har företräde framför PuL och kommer att fortsätta gälla efter GDPR. För vårdens del finns separata dataskyddsregler i patientdatalagen (PDL). PDL:s regler är dock strängare än PuL. GDPR får därför mindre genomslag inom vården än inom samhället generellt. Umeå Fysioterapiklinik bedriver sådan verksamhet för vilken behandling av personuppgifter utgör en naturlig del. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring behandling av dina personuppgifter.