Företag

Det är viktigt för ett företag att dess anställda mår bra och håller sig friska. Umeå Fysioterapiklinik har utbildad ergonom/företagsgymnast. Genom ergonomisk analys av arbetsplatsen ses samband mellan kundens eventuella besvär och arbetsmoment, arbetsrörelser, arbetsställningar och arbetsteknik.

Genom utbildning och information i ergonomi, dataergonomi samt arbetsteknik, bidrar ergonomen till ökad kunskap för att förebygga belastningsskador.
Ansvarar för utredningar, bedömningar, planeringar och behandlingar samt handleder, utbildar och informerar i ämnet ergonomi, utprovar hjälpmedel,
medverkar vid individuella rehabiliteringsmöten.
 
Det finns även möjlighet att ta emot kunder vid akuta sjukdomstillstånd i rörelseapparaten.

Hälsoanalys av rörelseapparaten och konditionstest kan utföras. Genom aktiv medverkan i rehabilitering bidrar ergonomen till ökad insikt om egenansvaret för hälsan.